Food Defense PAS 96 sabotaż terroryzm żywność
Food Defense
/
HACCAP

Food defense

food defense ochrona żywności ifs 6

Food defense - ochrona żywności

Food Defense to wszelkie działania, które firma musi podjąć, aby zapobiec celowemu zanieczyszczeniu produktów spożywczych przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne lub radiologiczne, których nie można się spodziewać na podstawie analizy zagrożeń i które mogą powstać w związku z działalnością ludzi jako źródła zanieczyszczeń (FDA). IFS Food Standard wprowadza także pojęcie Food Defense link

W Europie rozpoczęto również prace nad zmianmi przepisów określających bezpieczeństwo produktów w całym łańcuchu link.

Główne zagrożenie to celowe zanieczyszczenie żywności materiałami toksycznymi, sabotaż w łańcuchu dostaw oraz wykorzystanie żywności do celów terrorystycznych lub przestępczych. Ataki w tej formie mogą obniżyć reputację marek firm globalnych a w bardziej drastycznych sytuacjach doprowadzić do chorób lub śmierci konsumentów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Food Defense, prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza.

Ochrona żywności a jej bezpieczeństwo

Obrona żywności to nie jest to samo co bezpieczeństwo żywności. Obrona żywności koncentruje się na ochronie zasobów żywności przed umyślnym skażeniem różnymi substancjami chemicznymi, biologicznymi lub innymi substancjami szkodliwymi, przez ludzi, którzy chcą zaszkodzić zakładowi lub populacji. Środki celowo zanieczyszczające produkt mogą zawierać związki, które naturalnie nie występują w żywności lub nie są badane z przeznaczeniem do kontaktu z żywnością. Celem atakującego może być zaszkodzenie producentowi żywności, niszczenie gospodarki danego kraju lub zabijanie ludzi – zatem w USA osobom, którym udowodni się celowe skażanie żywności postawiony jest zarzut terroryzmu i są one sądzone jak terroryści. Zamierzone działania nie są zazwyczaj racjonalne i są trudne do przewidzenia