dodatki paszwe premiksy, premix miesznaki paszowe uzupełniające MPU mieszanki paszowe dietetyczne mieszanki paszowe (MP)
www.dodatki-paszowe.pl
/
HACCAP

Dodatki paszowe

pasze analiza pasz środki żywienia zwierząt

Wymagania dla produkcji dodatków paszowych

 • dodatki paszowe
 • mieszanki paszowe (MP)
 • mieszanki paszowe uzupełniające (MPU)
 • premiksy

Wymagania dla dodatków paszowych zostały określone w rozporządzeniu (WE) 1831/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

 1. Dodatki paszowe to substancje, drobnoustroje lub preparaty, inne niż materia ł paszowy i premiksy, które są celowo dodawane do paszy lub wody w celu pełnienia określonej funkcji;
 2. Mieszanki paszowe to mieszanki substancji organicznych lub nieorganicznych, zawierające dodatki paszowe lub ich niezawierające, przeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt jako mieszanki paszowe pełnoporcjowe lub mieszanki paszowe uzupełniające;
 3. Mieszanki paszowe pełnoporcjowe to mieszanki paszowe, które dzięki swojemu składowi są wystarczające do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych;
 4. Mieszanki paszowe uzupełniające to mieszanki paszowe o wysokiej zawartości niektórych substancji, które poprzez swój skład są wystarczające do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych, przeznaczone do stosowania wraz z innymi paszami;
 5. Premiksy to mieszanki dodatków paszowych lub mieszanki jednego lub więcej dodatków paszowych z materiałami paszowymi lub wodą stosowanymi jako nośniki, nieprzeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt;
 6. Mieszanki mineralne to mieszanki paszowe uzupełniające składające się głównie z minerałów i zawierające co najmniej 40 % popiołu surowego;
 7. Pasze melasowane to mieszanki paszowe uzupełniające wyprodukowane z melasy o całkowitej zawartości cukru określonego poprzez zawartość sacharozy wynoszącej co najmniej 14 %;
 8. Środki przeciwbakteryjne to substancje produkowane syntetycznie lub naturalnie, stosowane w celu zniszczenia drobnoustrojów lub zahamowania ich wzrostu, łącznie z bakteriami, wirusami i grzybami, lub pasożytów, w szczególności pierwotniaków;
 9. Antybiotyk to środek przeciwbakteryjny wytwarzany przez drobnoustroje lub pochodzący od drobnoustrojów, który niszczy inne drobnoustroje lub hamuje ich wzrost;
 10. Kokcydiostatyki i histomonostatyki to substancje mające na celu zniszczenie lub zahamowanie pierwotniaków.

Kategorie dodatków paszowych

1. W kategorii "dodatki technologiczne" zawarte są następujące grupy funkcjonalne:

 • a) konserwanty: substancje lub, w stosownym przypadku, drobnoustroje, które chronią paszę przed zepsuciem spowodowanym drobnoustrojami lub ich metabolitami;
 • b) przeciwutleniacze: substancje przedłużające dopuszczalny czas magazynowania pasz i materiałów paszowych, chroniące przed zepsuciem spowodowanym utlenieniem;
 • c) emulgatory: substancje, które umożliwiają stworzenie lub zachowanie w paszy homogenicznej mieszaniny dwóch lub więcej niemieszających się faz;
 • d) stabilizatory: substancje, które umożliwiają zachowanie fizykochemicznego stanu paszy;
 • e) zagęszczacze: substancje, które zwiększają lepkość paszy;
 • f) substancje żelujące: substancje naddające paszy strukturę poprzez tworzenie żelu;
 • g) spoiwa: substancje, które zwiększają tendencje mikrocząstek paszy do przylegania;
 • h) substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami: substancje, które wstrzymują absorpcję radionuklidów lub zwiększają ich ekskrecję;
 • i) środki przeciwzbrylające: substancje, które zmniejszają tendencje indywidualnych mikrocząstek paszy do przylegania;
 • j) regulatory kwasowości: substancje, które dostosowują pH pasz;
 • k) dodatki do kiszonki: substancje, włącznie z enzymami lub drobnoustrojami, które są wprowadzone do paszy w celu poprawienia produkcji kiszonki;
 • l) denaturanty: substancje które, stosowane w żywieniu, umożliwiają identyfikacje pochodzenia szczególnej żywności lub materiałów paszowych.

2. W kategorii "dodatki sensoryczne" zawarte są następujące grupy funkcjonalne:

 • a) barwniki:
  i) substancje, które dodają kolorów lub przywracają kolory w paszach;
  ii) substancje, które, stosowane w żywieniu zwierząt, dodają kolorów do żywności pochodzenia zwierzęcego;
  iii) substancje, które korzystnie wpływają na kolor ryb lub ptaków ozdobnych;
 • b) substancje aromatyzujące: substancje, których dodanie do pasz wzmacnia ich zapach i właściwości smakowe.

3. W kategorii "dodatki dietetyczne" zawarte są następujące grupy funkcjonalne:

 • a) witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu;
 • b) mieszanki pierwiastków śladowych;
 • c) aminokwasy, ich sole i podobne produkty;
 • d) mocznik i jego pochodne.

4. W kategorii "dodatki zootechniczne" zawarte są następujące grupy funkcjonalne:

 • a) substancje polepszające strawność: substancje które, stosowane w żywieniu zwierząt, zwiększają strawność diety, dzięki ich działaniu na docelowe materiały paszowe;
 • b) stabilizatory flory jelitowej: drobnoustroje i inne chemicznie zdefiniowane substancje, które, stosowane w żywieniu zwierząt, mają korzystny wpływ na florę jelitową;
 • c) substancje, które korzystnie wpływają na środowisko;
 • d) inne dodatki zootechniczne.