feed safety fami qs additiv gmp plus feed material regulation 183 2005
FAMI QS
/
HACCAP

Fami-QS

pasze analiza pasz środki żywienia zwierząt

Standard FAMI-QS

Skierowana jest do przedsiębiorstw, które produkują dodatki do pasz i/lub komponenty funkcjonalne dla przemysłu paszowego.

FAMI-QS jest odpowiedzią na wymagania rozporządzenia 1831/2003 w zakresie dodatków do pasz oraz 183/2005 dotyczącego higieny produkcji pasz. Standard ten obejmuje wymagania dobrych praktyk produkcyjnych dla pasz. Wdrożenie i utrzymanie FAMI-QS zapewnia spełnienie wymagań dla bezpieczeństwa i higieny w zakresie łańcucha paszowego, włącznie z stosowanymi składnikami.

Standard FAMI-QS został opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Premiksów i Dodatków Paszowych i ma na celu określenie jednolitych wymagań co do bezpieczeństwa i higieny w tym obszarze.

Wdrożenie i certyfikacja FAMI-QS gwarantuje spełnienie wymagań z zastosowaniem zasad HACCP. Certyfikat jest wymagany przez klientów w przemyśle paszowym i stanowi często alternatywę dla rozpowszechnionego standardu GMP+.

Wykaz zakresów certyfikacji FAMI-QSkliknij.

Badania pasz prowadzone są przez laboratoria występujące w wykazie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz link oraz rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych link.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa pasz, prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza.