certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
haccp-polska.pl
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

Emisje GHG

obliczenia emisji GHG

Kalkulacje emisji GHG zgodnie z KZR INIG, ISCC EU, 2BSvs i REDcert EU

Weryfikacje emisji GHG (CO2, N2O, CH4) w łańcuchu zrównoważonego rozwoju (LCA). Wdrożenia i szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów w zakresie KZR INIG, ISCC / REDcert EU, 2BSvs.

Zakres usług obejmuje doradztwo w obszarze:

 • Tworzenia kalkulatorów emisji GHG zgodnie z systemami KZR INIG, ISCC / REDcert, 2BSvs;
 • Weryfikacje bilansu masy;
 • Weryfikacji rolników i dostawców biomasy;
 • Raportowania biomasy do właścicieli systemów w tym KOWR (kowr.gov.pl), BLE (nabisy.de);
 • Weryfikacji i poprawy posiadanej dokumentacji;
 • Aktualizacje systemów do wymagań INIG, REDcert EU / ISCC EU;
 • Dostosowywania systemów do nowych wymagań prawnych;
 • Rozliczenia NCW i NCR dla podmiotów wprowadzających paliwa na rynek;
 • Kalkulacje emisji GHG dla upraw, produkcji, transportu.

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych GHG [CO2 N2O]

Obliczamy wartości rzeczywiste emisji CO2 (gazów cieplarnianych) w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów:

 • emisja z upraw roślin (pszenżyto, żyto, jęczmień, buraki cukrowe, itp.);
 • emisja z magazynowania (suszenie, transport, itp.);
 • emisja z transportu (kolejowy, kołowy, itp.);
 • emisja z procesów produkcji (gorzelnie, olejarnie, przetwórnie, itp.);
 • podsumowanie łańcucha emisji i wyliczenia redukcji (redukcje emisji GHG).

Ocena cyklu życia (ang. Life cycle assessment, LCA) - obliczamy wpływ na środowisko zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych związanych z produktami lub procesami. Nasze obliczenia uwzględniają cały cykl życia produktów. Identyfikacja największych źródeł emisji i zużycia energii w cyklu życia umożliwia podjęcie działań na rzecz poprawy wpływu produktów na środowisko.

Obliczenia emisji GHG w łańcuchu biomasy & biopaliw ma na celu potwierdzenie osiągnięcia zgodności z wymogami dyrektywy 2009/28 w tym ograniczenia emisji CO2 i ochronę środowiska. Emisje GHG skierowane są do uczestników każdego łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, magazynów skupów zbóż, producentów oleju roślinnego, gorzelni rolniczych, cukrowni oraz zakładów produkujące biopaliwa i biopłyny (np. estrownie, rafinerie, itp.)

System KZR INIG/ ISCCEU/ REDcert EU/ 2Bsvs można zintegrować z innymi normami funkcjonującymi w firmie tj.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001, GMP+ więcej

Więcej informacji na temat wdrożeń, szkoleń, audytu, certyfikacji systemów zrónoważnego rozoju (KZR INIG, ISCC, REDcert) oraz obliczeń emisji GHG (z produkcji w gorzelni, olejarni, estrowni, uprawy, itp.) kliknij