certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

Sektor paszowy

produkcja i transport pasz certyfikacja efisc gtp certyfikat

Bezpieczeństwo pasz / żywienie zwierząt

  • Wymagania EFISC dla produkcji
  • Wymagania GTP dla handlu
  • FEDIOL (wytyczne dla branż olejarskiej)

 

Certyfikat EFISC & GTP

EFISC to europejski program certyfikacji materiałów paszowych (European Feeds Ingredients Safety Certification) i jednocześnie to także Europejski Kodeks (Przewodnik) Dobrej Praktyki Produkcji Przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych.  Został opracowany i jest systematycznie modyfikowany oraz dostosowywany do aktualnych wymagań prawnych i sektorowych, tak by produkty były bezpieczne, a działalność handlowa ułatwiona. Dokumenty Kodeksu są tłumaczone na języki wspólnotowe, w tym także na język polski

EFISC został opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Skrobi (Association des Amidonniers et Féculiers – AAF), Europejską Federację Przemysłu Olejarskiego i Pasz Białkowych (The EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry – FEDIOL) oraz Europejską Radę Biodiesla (EBB- European Biodiesel Board).

Zalety standardu:

EFISC jest przeznaczony dla firm, które produkują materiały paszowe na skalę przemysłową (nie obejmuje produkcji podstawowej, produkcji dodatków oraz handlu materiałami paszowymi). Program ten systematycznie poddawany jest ocenie i uaktualnianiu, a obecnie obejmuje on materiały paszowe pochodzące z olejów, uzyskiwanych z przetwarzania i rafinacji nasion bogatych w olej, i z przemysłu skrobiowego, od momentu przyjęcia surowca do momentu przeniesienia własności na kupującego produkt z zakładu. Program EFISC obejmuje również produkcję surowca dla branży paliwowej (biodiesel) - gliceryny.

Zakres usług związanych z wdrożeniem systemu EFISC GTP:

• wizyty konsultanta w firmie;
• audyt zerowy;
• szkolenie pracowników;
• opracowanie pełnej dokumentacji systemów GMP Plus;
• wdrożenie systemu "w życie" (monitoring, audyty wewnętrzne);
• doradztwo prawne w zakresie bezpieczeństwa pasz;
• pomoc przy certyfikacji systemu;
• przeprowadzenie audytu końcowego;
• bezpłatna pomoc oraz aktualizacja dokumentacji.

Wycenę kosztów wdrożenia EFISC & GTP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

GMP+ sektor paszowy, produkcja, handle, transport pasz, dodatków do pasz, premix, MPU, dietetycznych mieszankek

 

 

 

European Feed Ingredient Safety Certification (EFISC)

Kodeks dobrych praktyk GTP & EFISC link.

Kodeks dobrych praktyk dla przemysłu olejarskiegolink.

EFISC został opracowany przez organizacje sektora materiałów paszowych w UE w ramach Europejskiej Platformy Składników Pasz (EFIP) w celu zharmonizowania, dobrowolnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa pasz. Tekst Kodeksu opiera się na przewodniku dobrej praktyki produkcji przemysłowej materiałów paszowych, który został opracowany przez przedsiębiorstwa sektorowe i zatwierdzony przez Komisję Europejską oraz w państwach członkowskich UE.

Celem kodeksu jest zapewnienie bezpiecznych pasz dla zwierząt, a tym samym do wspierania bezpieczeństwa w całym łańcuchu żywnościowym aż do konsumentów.

Ponadto, zharmonizowany system pozytywnie przyczynia się do uczciwych praktyk handlowych oraz do swobodnego przepływu materiałów paszowych w ramach rynku UE. Pozwala to również na zwiększoną przejrzystość oraz poprawia efektywność produkcji i zaufanie klientów.

Wycenę kosztów wdrożenia EFISC oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowegowięcej.

Dodatki paszowe dla zwierząt / FAMI-QS

Dodatki paszowe link.