certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

dyrektywa 2009/28

dyrektywa 2009/28 jakość redukcja emisji ISO 14000 iso14001 środowisko OZE

Kryteria zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów [KZR INIG, ISCC, REDcert certyfikacja]

Pod adresem www.certyfikacja-biopaliw.pl znajdziecie Państwo prezentację poświęconą zatwierdzonym systemom certyfikacji w EU.

KZR INIG jest systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów opracowanym w Polsce do potrzeb realizacji wymagań dyrektywy 2009/28. Zakres KZR INIG obejmuje cały łańcuch produkcji biopaliw (biokomponentów), począwszy od uprawy rolnej, pierwsze punkty skupu, i sprzedaży biomasy roślinnej, przez jej magazynowanie i konwersje, aż po ostateczne wprowadzenie biopaliw (handel) do obrotu.

Od czerwca 2014 roku system KZR INIG jest oficjalnie zatwierdzony systemem przez Komisję Europejską. Dla przedsiębiorstw w Polsce zaleca się stosowanie wymagań KZR INIG.

REDCert jest systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów opracowanym zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/28. Zakres obejmuje cały łańcuch produkcji biopaliw (biopłynów i biogazu), począwszy od produkcji rolnej i sprzedaży biomasy roślinnej, przez jej magazynowanie i przetwarzanie, aż po ostateczne wprowadzenie biopaliw (handel) do sprzedaży.

Od lipca 2012 roku system REDcert jest oficjalnie zatwierdzony systemem przez Komisję Europejską. Dla przedsiębiorstw w Polsce zaleca się stosowanie wymagań REDcert EU.

Certyfikacja biopaliw ma na celu potwierdzenie osiągnięcia zgodności z wymogami dyrektywy 2009/28 w tym ograniczenia emisji CO2, ochronę środowiska. System skierowany jest do uczestników każdego łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, magazyny skupowe zbóż, producentów oleju roślinnego, gorzelnie rolnicze, cukrownie oraz zakłady produkujące biopaliwa i biopłyny (np. estrownie, rafinerie, itp.)

Więcej informacji na temat Kryteriów Zrównoważonego rozwoju uzyskacie Państwo pod adresem www.certyfikacja-biopaliw.pl

International Sustainability & Carbon Certyfication (ISCC) to system certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw podobny w zakresie do REDcert. Określa standardy i procedury, jakie muszą być spełnione w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów oraz biogazu stosowanych do transportu.

ISCC jak i REDcert to systemy zatwierdzone przez niemiecką federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (BLE). Wyłącznie biopaliwa certyfikowane mogą być sprzedawane (polskie Narodowe Cele Wskaźnikowe NCW).

ISCC opiera się na sześciu podstawowych zasadach:

  1. Biomasa nie może pochodzić z gruntów, które mają wysoką bioróżnorodność (np. Natura 2000, ochrona ptactwa, itp.).
  2. Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej ( ochrona gleb, wód, powietrza oraz GAP).
  3. Pracownicy muszą być przeszkoleni i spełniać wymagania Kodeksu Pracy.
  4. Prawa człowieka muszą być prawami obowiązującymi.
  5. Produkcja biomasy nie może naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego.
  6. Należy stosować dobre praktyki zarządzania.

System ISCC/REDcert/2Bsvs można zintegrować z innymi normami funkcjonującymi w firmie tj.: ISO 9001, ISO 14001, GMP plus więcej