brc iop w przemyśle spożywczym i produkcji żywności rozporządzenie 1935/2004 w sprawie higieny środków spożywczych wdrożenie pas 223 instrukcji księga plan audyty wewnętrzne haccp, inspekcje, weryfikacja dokumentacji szkolenia wewnętrzne z haccp gmp dla opakowań
haccp-polska.pl
krytyczny punkt kontroli KPK CCP analiza zagrożeń

bezpieczeństwo Opakowań

system hacap w przemyśle spożywczym, paszowym, gastronomii oraz handlu środkami spożywczymi, transport, catering © gezzeg - Fotolia.com

Standardy BRC/IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials oraz ISO 22000 + PAS 223:2011 Prerequisite programmes and design requirements for food safety in the manufacture and provision of food packaging

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP, w oparciu o prawodawstwo Polskie i UE lub zgodnie ze standardami BRC/IoP i IFS Packaging Guideline oraz rozszerzeniem wymagań ISO 22000 o normę PAS 223:2011, która stanowi programy wstępne bezpieczeństwa materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Zgodnie z wymogami GFSI wprowadzono możliwość certyfikacji FSSC 22000 (sektor opakowań do żywności).

BRC/IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials

Standard BRC / IOP Packaging jest standardem uznawanym przez duże sieci handlowe i firmy pakujące na całym świecie. Certyfikacja dla tej normy wskazuje, że opakowania spełniają wymagania jakości, prawa i dodatkowych wymagań klienta. Standard ten ma zastosowanie dla firm zajmujących się produkcją opakowań do kontaktu z żywnością z podziałem na:

 1. opakowania wchodzące w bezpośredni kontakt z żywnością,
 2. opakowania wchodzące pośrednio w kontakt z żywnością.

Certyfikacja zgodnie z tym standardem daje przewagę konkurencyjną nad innymi firmami, pokazując wyższość standardów w jakości, higieny i bezpieczeństwa opakowań.
System certyfikacji BRC / IOP Packaging znajduje swoje zastosowanie wśród wszystkich producentów opakowań. Zgodnie z wymogami producenci muszą wdrożyć odpowiednie systemy kontroli w celu zapewnienia, że ich opakowania nie zaszkodzą zdrowiu konsumentów.

Standard PAS 223:2011

Standard PAS 223 opisuje zarządzanie bezpieczeństwem produkcji oraz wymaganiami technicznymi w tym zarządzanie alergenami. Stanowi rozszerzenie programów wstępnych (wprowadzenie i utrzymanie zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej) w normie PN-EN ISO 22000:2006, standardach bezpieczeństwa żywności IFS, BRC.

Zawiera wiele wytycznych, pozwalających na doskonalenie warunków technicznych w przedsiębiorstwie, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Standard powstał przy udziale Confederation of the Food and Drink Industries of European Union - CIAA i we współpracy z liczącymi się producentami żywności.

Dokument ten określa szczegółowe wymagania dotyczące:

 • usytuowanie budynków produkcji i magzynów,
 • układu pomieszczeń,
 • zaopatrzenie w media (woda, powietrze, itp.),
 • energii elektrycznej, zarządzania odpadami i ściekami,
 • higiena produkcji w tym systemów czyszczenia i dezynfekcji,
 • zabezpieczenia przed szkodnikami,
 • higieny personelu i osób zwiedzających zakład,
 • wycofanie wyrobów z rynku,
 • dobór i ocena dostawców surowców i opakowań
 • dobór i ocena usług tj. magazynowanie, logistyka, transport.

 

 

Wycenę kosztów wdrożenia standardów bezpieczeństwa opakowań oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Internetowy zakup wzorcowej dokumentacji (instrukcji, procedur GHP i GMP oraz systemu HACAP więcej