IFS FOOD Standard for Food Safety  - wymagania ifs Food Standard - Certyfikacja Audyt wg standardu ifs Nowa edycja ifs Standard for Food Safety wersja 6 - International Food Standard HACCP, BRC, ISO 22000, GMP, IFS
International Featured Standard (IFS)
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

IFS Logistics

sieci handlowe wymagają certyfikacji IFS logistics

Systemy bezpieczeństwa żywności IFS Logistics v. 2.2 (2017)

Ifs Logistics wersja 2 (certyfikacja możliwa od 01.2013 r.)

IFS dla logistyki środków spożywczych obejmuje swoim zakresem:

a) magazynowanie środków spożywczych;

b) transport żywności (np. chłodnie, plandeki);

c) firmy logistyczne / hurtownie spożywcze;

d) inne formy transportu (morski, lotniczy);

e) importerów i eksporterów żywności.

IFS to standard określony przez markowe firmy handlowe i przeznaczony do audytu u dostawców usług logistycznych w łańcuchu żywnościowym. Dotyczy firm handlowych, brokerów, hurtownie zajmując się obrotem żywnością. IFS Logistics może być stosowany tylko wtedy, gdy produkt nie jest "przetwarzany" lub gdy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia produktu podczas pierwszego pakowania (np. pakowana marchew lub pieczarki).

W 2011/2012 r. IFS dokonał przeglądu standardu IFS Logistics 1 i wprowadził wiele znaczących zmian. Od początku 2013 r. będzie możliwa certyfikacja w oparciu o nowe wydanie standardu IFS Logistics version 2.2. Tym samym re-certyfikacje prowadzone po 01 stycznia 2014 r. będą opierać się o wymagania nowej wersji 2.2 standardu.

standard IFS logistics version 2

Główne zmiany w wersji 2.2 IFS Logistics to:

  1. Zmieniony system punktacji w celu lepszej identyfikacji poziomu przedsiębiorstw,
  2. Jasno określony czas trwania audytu dla wszystkich jednostek certyfikujących
  3. Nowe wymagania jakości i KO (kontrola masy, etykietowanie, itp.)
  4. Wprowadzenie zapisów w listach kontrolnych na zgodność z GFSI Recognised Schemes v 6
  5. Określenie wymagań dla brokerów

Wycenę kosztów wdrożenia IFS food oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Korzyści z certyfikatu IFS:

  • Wzmocnienie zaufania konsumentów jak i handlowców, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest najważniejsza
  • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt
  • Spełnienie wymagań urzędowej kontroli żywności (Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej) w zakresie systemu HACCP
  • Systematyczną analizę i urzeczywistnianie bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa opakowań i nadzór nad procesami, tak aby we właściwym czasie zidentyfikować ryzyko odnośnie higieny i bezpieczeństwa opakowań dla konsumentów oraz w celu ustalenia działań zapobiegawczych.

Więcej informacji na temat głównych zmian w standardzie IFS znajdziecie Państwo pod adresem: różnice między wersją IFS Logistics v. 1 i v. 2 pdf ifs food norma 2 (www.ifs-certification.com)

Różnice między IFS Logistics ver. 2.0 i 2.1

Różnice między IFS Logistics ver. 2.1 i 2.2