<
system haccap w przemyśle spożywczym i produkcji żywności rozporządzenie 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych wdrożenie haccp instrukcji księga plan audyty wewnętrzne haccp, inspekcje, weryfikacja dokumentacji szkolenia wewnętrzne z haccp ghp gmp dla pracowników, gastronomii, przemysłu, piekarni
haccp-polska.pl
krytyczny punkt kontroli KPK CCP analiza zagrożeń

bezpieczeństwo żywności

system hacap w przemyśle spożywczym, paszowym, gastronomii oraz handlu środkami spożywczymi, transport, catering © gezzeg - Fotolia.com

PAS 221:2013 Prerequisite programmes for food safety in food retail

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP, w oparciu o prawodawstwo Polskie i UE lub zgodnie ze standardami PAS 221 jako rozszerzenie wymagań ISO 220001, która stanowi programy wstępne bezpieczeństwa żywności w handlu. Zgodnie z wymogami GFSI wprowadzono możliwość certyfikacji FSSC 22000 (sektor handlu i magazynowania żywności).

Dokument ten określa szczegółowe wymagania dotyczące:

  • usytuowanie budynków produkcji i magzynów,
  • układu pomieszczeń,
  • zaopatrzenie w media (woda, powietrze, itp.),
  • energii elektrycznej, zarządzania odpadami i ściekami,
  • higiena produkcji w tym systemów czyszczenia i dezynfekcji,
  • zabezpieczenia przed szkodnikami,
  • higieny personelu i osób zwiedzających zakład,
  • wycofanie wyrobów z rynku,
  • dobór i ocena dostawców surowców i opakowań
  • dobór i ocena usług tj. magazynowanie, logistyka, transport.

Standard PAS 221 opisuje również zarządzanie alergenami i stanowi rozszerzenie programów wstępnych (wprowadzenie i utrzymanie zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej) w normie PN-EN ISO 22000:2006, standardach bezpieczeństwa żywności IFS, BRC.

Zawiera wiele wytycznych, pozwalających na doskonalenie warunków technicznych w przedsiębiorstwie, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Standard powstał przy udziale Confederation of the Food and Drink Industries of European Union - CIAA i we współpracy z liczącymi się producentami żywności.

 

Wycenę kosztów wdrożenia FSSC 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Internetowy zakup wzorcowej dokumentacji (instrukcji, procedur GHP i GMP oraz systemu HACAP więcej

Miejsce zamówienia standardu PAS 221:2013 - link.