IFS broker  - wymagania ifs broker Standard - Certyfikacja Audyt wg standardu ifs Nowa edycja ifs Standard for Food Safety wersja 6 - International Food Standard HACCP, BRC, ISO 22000, GMP, IFS
International Featured Standard (IFS)
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

GFSI

sieci handlowe wymagają certyfikacji IFS /BRC

Systemy bezpieczeństwa żywności GFSI

GFSI issue 3

Guidance Document Sixth Edition GFSI Issue 3 Wersja 6.2 została wydana w czerwcu 2012 roku, po aktualizacji do części III - Zakres systemu i kluczowych elementów. Ta aktualizacja zawiera wymagania związane z produkcją żywności. Jeżeli wymagania są uważane za równoważne do wymienionych w poradniku GFSI wydanie 6.2, posiadany system osiągnie formalne uznanie przez GFSI.

Zakres stosowania GFSI

Zakres systemu GFSI obejmuje cały łańcuch produkcji żywności i powiązanych usług. Poniżej wymieniono podstawowe zakresy certyfikacji:

AI Hodowla zwierząt
AII Hodowla ryb
BI Hodowla roślin (warzywa, owoce, itp.)
BII Uprawa zbóż i roślin strączkowych
C Przetwórstwo zwierzęce (od sierpnia 2011)
D Wstępne przetwórstwo produktów roślinnych
EI Przetwarzanie łatwo psujących się produktów zwierzęcych
EII Przetwarzanie łatwo psujących się produktów roślinnych
EIII Przetwarzanie łatwo psujących się produktów roślinnych i zwierzęcych (Mieszane produkty)
EIV Przetwarzanie stabilnych produktów spożywczych
F Produkcja pasz (od maja 2012)
L Produkcja składników biochemicznych (witaminy, suplementy diety, itp.)
M Produkcja opakowań do żywności (od sierpnia 2011)

 

Od 2013 roku będą obowiązywać dodatkowe zakresy:

G Catering  
H Handel detaliczny / handel hurtowy  
I Usługi przeznaczone dla przemysłu spożywczego  
JI Usługi transportu i magazynowania (Łatwo psujące się produkty spożywcze i paszowe)  
JII Usługi transportu i magazynowania (Trwałe produkty spożywcze i paszowe)  
K Produkcja urządzeń i wyposażenia dla przemysłu spożywczego i paszowego
N Brokerzy / spedytorzy środków spożywczych i pasz

 

Wycenę kosztów wdrożenia GFSI oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

 

standard IFS version 6 2012

Korzyści z certyfikatu GFSI:

  • Wzmocnienie zaufania konsumentów jak i handlowców, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest najważniejsza
  • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt
  • Systematyczną analizę i urzeczywistnianie bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa opakowań i nadzór nad procesami, tak aby we właściwym czasie zidentyfikować ryzyko odnośnie higieny i bezpieczeństwa opakowań dla konsumentów oraz w celu ustalenia działań zapobiegawczych.

Więcej informacji na temat głównych zmian w standardzie GFSI znajdziecie Państwo pod adresem: GFSI issue 3 pdf ifs food norma 6 (www.mygfsi.com)