fssc 22000 - wymagania fssc Standard - Certyfikacja Audyt wg standardu fscc Nowa edycja fssc Standard for Food Safety - Food Standard HACCP, BRC, ISO 22000, GMP, pas
fssc 22000 i pas 220
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

FSSC 22000

fssc 22000 pas 220 iso 22000

Systemy bezpieczeństwa żywności FSSC 22000

FSSC 22000 (2017)

FSSC 22000 schemat certyfikacji stworzony przez grupę robocze GFSI (www.fssc22000.com) (Global Food Safety Initiative) stowarzyszenie dużych producentów żywności na świecie oraz przedstawicieli sieci handlowych. Schemt ten oparty jest na wymaganiach normy ISO 22000:2005. System FSSC 22000 wskazał odwołuje się w szczególności do wymagań ISO/TS 22004 mówiącej o identyfikowalności produktów oraz o odpowiedzialności w łańcuchu spożywczym. Firma wdrażająca FSSC 2200 powinna wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ISO 22000 a także skutecznym wdrożeniem wytycznych PAS 220:2008

FSSC 22000 przeznaczony jest dla producentów żywności lub opakowań, którzy dostarczają lub zamierzają dostarczać swoje produkty do największych sieci detalicznych oraz markowych firm spożywczych. Aktualnie certyfikacja możliwa jest dla następujących kategorii:

 1. Kategoria C (łatwo psujące się produkty zwierzęce),
 2. Kategoria D (łatwo psujące się owoce i warzywa),
 3. Kategoria E (produkty stabilne w normalnych warunkach),
 4. Kategoria L (produkcja suplementów diety i żwyności wzbogacanej),
 5. Kategoria M (opakowania do żywności).

W lipcu 2017 r. GFSI dokonał przeglądu standardu FSSC i wprowadził wiele znaczących zmian. Na początku sierpnia 2017 r. ukazało się nowe wydanie standardu FSSC 22000. Tym samym re-certyfikacje będą opierać się o wymagania nowej wersji standardu.

Wycenę kosztów wdrożenia FSSC 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

fssc 22000 wymagania szkolenia wdrożenia doradztwo

Odwołanie FSSC 22000 do innych wymagań

 • GFSI Guidance Document, Sixth Edition, January 2011
  IAF Mandatory Document for duration of QMS and EMS audits; 2009 (Issue 1, IAF MD 5: 2009) and all other relevant IAF Mandatory Documents
 • ISO 9000: 2005, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary 
 • ISO 9001: 2008, Quality management systems – Requirements
 • ISO 19011: 2202, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
 • ISO 22000: 2005, Food safety management systems – Requirements for any organisation in the food chain
 • ISO/TS 22002-1: 2009, Prerequisite programmes for food safety. Where ISO/TS 22002-1 is stated, BSI-PAS 220 can be read.
 • ISO/TS 22003: 2007, Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
 • ISO/TS 22004: 2005, Food safety management systems – Guidance on the application of ISO 22000: 2005
 • ISO/IEC 17000: 2004, Conformity assessment –  Vocabulary and general principles
 • ISO/IEC 17011: 2004, Conformity assessment – General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
 • ISO/IEC 17021: 2006, Conformity assessment –  Requirements for bodies providing audit and certification of management systems
 • BSI-PAS 96: 2008, Defending food and drink - Guidance for the deterrence, detection and defeat of ideologically motivated and other forms of malicious attack on food and drink and their supply arrangements
 • BSI-PAS 220: 2008, Prerequisite programmes on food safety for food manufacturing
 • BSI-PAS 223: 2011, Prerequisite programmes and design requirements for food safety in the manufacture and provision of food packaging

Link do dokumentu

Korzyści z certyfikatu FSSC 22000

 • Wzmocnienie zaufania konsumentów jak i handlowców, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest najważniejsza
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt
 • Systematyczną analizę i urzeczywistnianie bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa opakowań i nadzór nad procesami, tak aby we właściwym czasie zidentyfikować ryzyko odnośnie higieny i bezpieczeństwa opakowań dla konsumentów oraz w celu ustalenia działań zapobiegawczych.

Więcej informacji na temat głównych zmian w standardzie IFS znajdziecie Państwo pod adresem: FSSC 22000 pdf ifs food norma 6 (www.fssc22000.com)

Zakresy certyfikacji

GFSI Scope of Recognition
(Benchmarking Category Code)
Benchmarking Category Name Examples of Products / Services and method of production
AI Farming of Animals Animals (other than fish and seafood) used for meat production, egg production, milk production or honey production
Growing, keeping, trapping and hunting (slaughtering at point of hunting)
AII Farming of Fish Fish and seafood used for meat production
Growing, trapping and fishing
(slaughtering at point of capture)
BI Farming of Plants Growing or harvesting of plants (other than grains and pulses) for food
BII Farming of Grains and Pulses Growing or harvesting of grains and pulses for food
C Animal Conversion Lairage, slaughter, evisceration, bulk chilling, bulk freezing of animals
Gutting, bulk freezing of fish
Storage of game
D Pre-process handling of plant products De-shelling of nuts
Drying of grain
Grading of fruit and vegetables
Storage
Cleaning, washing, rinsing, fluming, sorting, grading, trimming, bundling, cooling, hydro-cooling, waxing, drenching, packing, re-packing, staging, storing, loading and / or any other handling activity that does not significantly transform the product from its original harvested form.
E I Processing of animal perishable products Production of animal products including fish and seafood
Meat, eggs, dairy and fish products
Deboning, cutting, washing, trimming, grading, pasteurisation, cooking, curing, fermentation, smoking, chilling, freezing, packed in modified atmosphere, packed in vacuum packing
E II Processing of plant perishable products Production of plant products (including grains, nuts, and pulses)
Washing, slicing, dicing, cutting, shredding, peeling, grading, pasteurisation, cooking, chilling, juicing, pressing, freezing, packed in modified atmosphere, packed in vacuum packing or any other activity that significantly transforms the product from its original whole state
E III Processing of perishable animal and plant products (mixed products) Production of animal and plant products
Mixing, cooking, chilling, freezing, packed in modified atmosphere, packed in vacuum packing
E IV Processing of ambient stable products Production of food products from any source that are stored and sold at ambient temperature
Aseptic filling, baking, bottling, brewing, canning, cooking, distilling, drying, extrusion, fermentation, freeze drying, pressing, frying, hot filling, irradiating, milling, mixing and blending, packed in modified atmosphere, packed in vacuum packing, pasteurising, pickling, roasting, salting and refining
F Production of feed Production of feed from a single or mixed food source
Drying, cooking, milling, mixing and blending and extrusion
G Catering Production of food products from any source for consumption outside the home
Cooking, mixing and blending, preparation of component products
H Retail / Wholesale Provision of finished food and feed products to a customer
Retailing and wholesaling of food and feed
I Provision of Food Safety Services Supply of services related to the safe production of food
Water Supply
Pest Control
Cleaning Services
Test Laboratories
J Provision of Storage and Distribution Services Storage facilities for food and feed
Distribution vehicles for food and feed
K Manufacture of Food Processing Equipment Production of food and feed processing equipment
L Production of (Bio) Chemicals Production of food and feed additives, vitamins, minerals, bio-cultures, flavourings, enzymes and processing aids
M Production of Food Packaging Production of food and feed packaging, packaging materials, packaging components in the form of raw materials, part processed, semi converted, converted or fully finished packaging materials and products for use in the supply chain.
N Food Broker / Agent The supply of finished food and feed products