GMP+ B2 - wymagania GMP plus broker Standard - Certyfikacja Audyt wg standardu gmp+ Nowa edycja gmp Standard for Feed Safety - International Feed Standard HACCP, BRC, ISO 22000, GMP, IFS
International GMP+
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

QS Qualität und Sicherheit

sieci handlowe wymagają certyfikacji IFS /BRC

QS Qualität und Sicherheit przy produkcji składników pasz

QS Qualität und Sicherheit produkcja materiałów paszowych, dodatków paszowych

QS Qualität und Sicherheit przeznaczony jest dla firm produkujących i wprowadzających do obrotu składniki pasz tj. materiały paszowe określone w rozporządzeniu (WE) w sprawie katalogu materiałów paszowych oraz dodatków do pasz.

Składnik pasz obejmuje każdy produkt, który samoistnie lub jako składnik mieszanki, stanowi środki żywienia zwierząt bez względu na to, czy posiada wartość odżywczą w diecie zwierząt czy też nie. Składniki pasz mogą być produktami pochodzenie roślinnego, zwierzęcego lub organizmami morskimi i mogą zawierać materiał organiczny lub nieorganiczny.

Główne wymagania QS (produkcja):

 1. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PASZ
 2. PROGRAM WARUNKÓW WSTĘPNYCH
 3. SYSTEM HACCP
 4. KONTROLA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH
  a) zakupy
  b) kontrola przyjmowanych produktów
  c) magazynowanie
  d) produkcja
  e) sprzedaż i dystrybucja
  f) oznakowanie produktów
  g) transport
 5. WERYFIKACJA I USPRAWNIENIA
  a) reklamacje
  b) audyty wewnętrzne
  c) zarządzanie, przeglądy i usprawnienia

Wycenę kosztów wdrożenia QS oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

 

gmp plus produkcja pasz, materiałów paszowych i dodatków do pasz

Korzyści z certyfikatu QS:

 • Wzmocnienie zaufania odbiorców i farmerów, dla których bezpieczeństwo pasz, jakość i zgodność produktu ze specyfikacjami jest najważniejsza
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt niewłaściwej jakości (np. występowanie Salmonelli, dioksyn)
 • Systematyczną analizę bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa w łańcuchu paszowym dla zwierzą przeznaczonych do konsumpcji.

Więcej informacji na temat głównych zmian w standardzie GMP+ B2 znajdziecie Państwo pod adresem: Q-S pdf ifs food norma 6 (www.q-s.de)