GMP+ B2 - wymagania GMP plus broker Standard - Certyfikacja Audyt wg standardu gmp+ Nowa edycja gmp Standard for Feed Safety - International Feed Standard HACCP, BRC, ISO 22000, GMP, IFS
International GMP+
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

GMP Plus

sieci handlowe wymagają certyfikacji IFS /BRC

GMP+ B2 przy produkcji składników pasz

GMP+ B2 produkcja materiałów paszowych, dodatków paszowych

GMP+ B2 przeznaczony jest dla firm produkujących i wprowadzających do obrotu skłądniki pasz tj. materiały paszowe określone w rozporządzeniu (WE) w sprawie katalogu materiałów paszowych oraz dodatków do pasz. System ten nie obejmuje producentów mieszanek paszowych.

GMP+ nie stosuje się do:

 • producentów mieszanke paszowych,
 • producentów premiksów,
 • handlu, skupu i magazynowania oraz transportu.

Składnik pasz obejmuje każdy produkt, który samoistnie lub jako składnik mieszanki, stanowi środki żywienia zwierząt bez względu na to, czy posiada wartość odżywczą w diecie zwierząt czy też nie. Składniki pasz mogą być produktami pochodzenie roślinnego, zwierzęcego lub organizmami morskimi i mogą zawierać materiał organiczny lub nieorganiczny.

Główne wymagania GMP+ B2 (produkcja):

 1. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PASZ
 2. PROGRAM WARUNKÓW WSTĘPNYCH
 3. SYSTEM HACCP
 4. KONTROLA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH
  a) zakupy
  b) kontrola przyjmowanych produktów
  c) magazynowanie
  d) produkcja
  e) sprzedaż i dystrybucja
  f) oznakowanie produktów
  g) transport
 5. WERYFIKACJA I USPRAWNIENIA
  a) reklamacje
  b) audyty wewnętrzne
  c) zarządzanie, przeglądy i usprawnienia

Wycenę kosztów wdrożenia GMP+ B2 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

 

gmp plus produkcja pasz, materiałów paszowych i dodatków do pasz

Korzyści z certyfikatu GMP+ B2:

 • Wzmocnienie zaufania odbiorców i farmerów, dla których bezpieczeństwo pasz, jakość i zgodność produktu ze specyfikacjami jest najważniejsza
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt niewłaściwej jakości (np. występowanie Salmonelli, dioksyn)
 • Systematyczną analizę bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa w łańcuchu paszowym dla zwierzą przeznaczonych do konsumpcji.

Więcej informacji na temat głównych zmian w standardzie GMP+ B2 znajdziecie Państwo pod adresem: GMP+ B2 pdf ifs food norma 6 (www.gmpplus.org)