GMP+ B2 - wymagania GMP plus broker Standard - Certyfikacja Audyt wg standardu gmp+ Nowa edycja gmp Standard for Feed Safety - International Feed Standard HACCP, BRC, ISO 22000, GMP, IFS
International GMP+
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

EFISC

EFISC pasze gliceryna

EFISC dla produkcji składników pasz z branży nasion oleistych, produktów skrobiowych oraz produkcji biodiesel

EFISC produkcja materiałów paszowych, Składników paszowych

EFISC przeznaczony jest dla firm produkujących i wprowadzających do obrotu składniki pasz tj. materiały paszowe określone w rozporządzeniu (WE) w sprawie katalogu materiałów paszowych oraz dodatków do pasz.

EFISC to europejski system certyfikacji materiałów paszowych (European Feeds Ingredients Safety Certification) oraz Europejski Kodeks (Przewodnik) Dobrej Praktyki Produkcji Przemysłowej Bezpiecznych Materiałów Paszowych. Został zbudowany z części głównej standardu oraz wytycznych branżowych dla branż:

 • produkcja nasion oleistych
 • produkcja skrobii
 • produkcja biodiesel (gliceryna)

Jest systematycznie modyfikowany oraz dostosowywany do aktualnych wymagań prawnych i sektorowych, tak by produkty były bezpieczne, a działalność handlowa ułatwiona.

Główne wymagania EFISC (produkcja):

 1. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PASZ
 2. PROGRAM WARUNKÓW WSTĘPNYCH
 3. SYSTEM HACCP
 4. KONTROLA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH
  a) zakupy surowców i dodatków
  b) kontrola przyjmowanych produktów
  c) magazynowanie
  d) produkcja
  e) sprzedaż i dystrybucja
  f) oznakowanie produktów
  g) transport
 5. WERYFIKACJA I USPRAWNIENIA
  a) reklamacje
  b) audyty wewnętrzne
  c) zarządzanie, przeglądy i usprawnienia

Wycenę kosztów wdrożenia EFISC oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub wypełnieniu formularza kontaktowego więcej o EFISC

 

EFISC produkcja pasz, materiałów paszowych i dodatków do pasz

Korzyści z certyfikatu EFISC:

 • Wzmocnienie zaufania odbiorców i farmerów, dla których bezpieczeństwo pasz, jakość i zgodność produktu ze specyfikacjami jest najważniejsza
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt niewłaściwej jakości (np. występowanie Salmonelli, dioksyn)
 • Systematyczną analizę bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa w łańcuchu paszowym dla zwierzą przeznaczonych do konsumpcji.

Więcej informacji na temat głównych zmian w standardzie EFISC znajdziecie Państwo pod adresem: EFISC pdf ifs food norma 6 (www.efisc.eu)