audit systemu HACCP i ISO 22000 bezpieczeńśtwo żywności weryfikacja plany haccap oraz analiza zagrożeń CCP weryfikacja opinie oznakowania opakowań żywności brc, ifs, food, safety, international, audit, audyt certyfikacja, weryfikacja dokumentacji, procedur i instrukcji hacap
Audyt bezpieczeństwa żywności i opakowań
ifs 6, brc global food safety issue 7

Audit

weryfikacja haccp auditi wewnętrzne certyfikujące nadzoru dostawców brc ifs iso 22000 9001

Audyty przed certyfikacją standardów BRC / IFS

Oferujemy Państwu prowadzenie audytów związanych z bezpieczeństwem żywności oraz weryfikacje systemu HACCP. Wykwalifikowani audytorzy pomogą Państwu zidentyfikować potencjalne niezgodności we wdrożonych systemach jakości oraz procedurach przed planowaną certyfikacją.

Oferujemy również prowadzenie audytów (przed certyfikacją, kontrolnych, wewnętrznych, przeglądów zarządzania) na zgodność z wymaganiami:

 • HACCP w sektorze spożywczym;
 • BRC Global Standard for Food Safety issue 7 (2015);
 • IFS Food version 6 standard (2012);
 • Norm ISO 22000:2005 oraz ISO 9001:2015;
 • BRC/IOP Packaging and Packaging Materials issue 5.

Prowadzimy kompleksowe oceny warunków programów wstępnych PRP (wg ISO 22000) GHP/GMP oraz systemu HACCP (wg. przepisów prawa EU i PL).

Wycenę kosztów auditów wewnętrznych oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub po wypełnieniu formularza kontaktowego.

standard IFS version 6 2012

Rodzaje prowadzonych audItów

1.Audity procesu

 • część procesu realizowana wg. metodyki Klienta
 • prowadzone dla nowych procesów lub linii produkcji
 • prowadzone w przypadku nieprawidłowości lub wycofania produktu z rynku

2. Audity wstępne

 • oceniające zgodność systemu w stosunku do wymagań standardu
 • podstawa projektowania systemu zarządzania
 • prowadzone po wdrożeniu systemu jakości

3. Audit przed certyfikacją

 • oceniający zgodność systemu zarządzania organizacji z wybranym standardem przed procesem certyfikacji
 • prowadzony przez audytorów z doświadczeniem w auditach certyfikacyjnych

Audit dostarcza informacji o poprawności działania systemu bezpieczeństwa żywności/ pasz. Ocenia ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz sugeruje wprowadzenie działań korygujących zgodnie z potrzebami.

Audyty prowadzimy zgodnie z nową nomrą PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzaniawięcej

 

Weryfikacja systemu HACCP

Zgodnie z przepisami prawa [art. 5 rozp. 852/2004] każdy podmiot wprowadzający żywność do obrotu zobowiązany jest do wdrożenia systemu HACCP. Jednym z elementów systemu HACCP jest "ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w lit. a) - e) działają skutecznie."

 

Audyt wewnętrzny prowadzimy w celu:

 1. potwierdzenia prawidłowego stosowania systemu w firmie;
 2. potwierdzenia stosowania deklarowanych systemów u dostawców / odbiorców;
 3. weryfikacji systemu przed certyfikacją lub urzędową kontrolą;
 4. aktualizacji istniejącej dokumentacji oraz systemu;
 5. dostosowania systemu i dokumentacji do zmian w normach i przepisach prawa;
 6. kontroli wymagań określonych w procedurach / instrukcjach;
 7. nadzoru nad oddziałami firmy.

old site