Newsletter

Reklama

Ślad węglowy carbon footprint obliczenia weryfikacje

Carbon footprint (ślad węglowy) – doradztwo, przeliczenia, audyty, szkolenia

Mianem śladu węglowego określa się wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu (przedsiębiorstwa). Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2 ekwiwalent). Ślad węglowy obejmuje emisję dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych. Organizacje z sektora przemysłowego i biznesu są zobowiązane do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz działania obejmujące ciągły monitoring, raportowanie, weryfikację i prognozowanie skutków zmian klimatu.

Obowiązki raportowania carbon footprint

Przymus raportowania do Carbon Disclosure Project (CDP) lub Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) to międzynarodowe organizacje non-profit, które stworzyły światowy system, umożliwiający obliczanie, zarządzanie oraz dzielenie się swoją całościową informacją w temacie działań na rzecz ochrony środowiska. Standardy mogą być implementowane we wszystkich sektorach, motywując przedsiębiorców do działań prośrodowiskowych oraz dzielenia się osiągnięciami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Przedsiębiorcy, współpracując z firmami międzynarodowymi, są czasami zobligowani do obliczania śladu węglowego dla swojej działalności bądź produktów. Większość firm dowiaduje się o istnieniu tego wskaźnika od swoich zachodnich kontrahentów, którzy wysyłają zapytania ofertowe, zawierające pytanie o ślad węglowy produktu. Często warunkiem przystąpienia do przetargu organizacja musi zatem policzyć wartość śladu węglowego dla konkretnego produktu lub usługi.

Korzyści z obliczenia carbon footprint

Korzyści, jakie wynikają z obliczenia śladu węglowego można podzielić na trzy główne rodzaje:

 • środowiskowe,
 • ekonomiczne,
 • wizerunkowe.

Wynik analizy tych elementów, wpływa na efektywność środowiskową produktu lub usługi, pozwalając optymalizować ich koszty oraz procesy, a także kreować trendy i wyznaczać pozycję lidera wśród konkurencji. Ważnym powodem, dla którego wylicza się ślad węglowy to konieczność raportowania do międzynarodowej charytatywnej organizacji non-profit CDP (Carbon Disclosure Project / Greenhouse Gas Protocol), która zarządza globalnym systemem ujawniania informacji dla inwestorów, firm i miast w celu zarządzania ich wpływem na środowisko.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Obliczenia emisji wg PAS 2050

Najpowszechniejszym systemem obliczania śladu węglowego jest PAS 2050. Norma PAS 2050 ostała opracowana na bazie konsultacji branżowych przez British Standards Institute (BSI). Standard PAS 2050 określa wymagania dotyczące oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia towarów i usług w oparciu o kluczowe techniki i zasady oceny cyklu życia.

Wykorzystywana jest również do aktualizacji ilościowego określania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia wszelkich towarów i usług, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi. Umożliwia ona zmierzenie wpływu działalności produktów i usług danego przedsiębiorstwa na środowisko oraz zmierzenie emisji gazów szklarniowych w ich cyklu życia (LCA). Specyfikacja PAS 2050 opiera się w głównej mierze na normach ISO 14044 (Zarządzanie środowiskowe; Ocena cyklu życia; Zasady i struktura) oraz ISO 14044 (Zarządzanie środowiskowe, Ocena cyklu życia; Wymagania i wytyczne).

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Obliczenia emisji GHG dla produkcji i usług

CDP Carbon Disclosure Project

CDP Climate Disclosure Standards Board

GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

Inne standardy weryfikacji emisji GHG

W celu zagwarantowania uznawalności pomiędzy następującymi standardami:

 • AA1000AS
 • Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Target (ASSET)
 • Airport Carbon Accreditation (ACA) des Airports Council International Europe
 • Alberta Specified Gas Emitters Regulation
 • ASAE3000 1
 • Attestation Standards established by the American Institute of Certified Public Accountants/AICPA
 • AT-C 105 with AT-C 205 for Examination engagements
 • AT-C 105 with AT-C 210 for Review Engagements
 • Australia National Greenhouse and Energy Regulations 2 (NGER Act)
 • California Mandatory GHG Reporting Regulations (also known as Californian Air Resources Board regulations)
 • Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) Handbook: Assurance Section 5025
 • Carbon Trust Standard
 • Chicago Climate Exchange verification standard
 • The Climate Registry's General Verification Protocol (also known as California Climate Action Registry (CCAR))
 • Corporate GHG Verification Guidelines from ERT
 • Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)
 • DNV Verisustain Protocol/ Verification Protocol for Sustainability Reportin
 • Earthcheck Certified
 • ERM GHG Performance Data Assurance Methodology
 • IDW PS 821: IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung oder prüferischer Durchsicht von Berichtenim Bereich der Nachhaltigkeit
 • IDW AsS 821: IDW Assurance Standard: Generally Accepted Assurance Principles for the Audit or Review of Reports on Sustainability Issues
 • ISO 14064-1
 • ISAE 3000 1
 • Dutch Standard 3000A
 • JVETS (Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme) Guideline for verification
 • Korean GHG and energy target management system
 • NMX-SAA-14064-3-IMNC: Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C.
 • RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning (RevR 6 Assurance of Sustainability)
 • RevR6 Procedure for assurance of sustainability report from Far, the Swedish auditors professional body
 • Saitama Prefecture Target-Setting Emissions Trading Program
 • Swiss Climate CO2 label
 • Thai Greenhouse Gas Management Organisation (TGO) Greenhouse Gas (GHG) Verification Protocol
 • Toitū Envirocare’s carbonreduce certification standard
 • Standard 3810N Assurance engagements relating to sustainability reports of the Royal Netherlands Institute of Registered Accountants
 • Spanish Institute of Registered Auditors (ICJCE)
 • State of Israel Ministry of Environmental Protection
 • SGS Sustainability Report Assurance
 • ISAE 3410, Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements
 • Tokyo Emissions Trading Scheme
 • Verification under the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS)

Pozostałe standardy wykorzystywane do obliczenia śladu węglowego:

 • Australian Government's National Carbon Offset Standard
 • The Clean Development Mechanism (CDM)
 • The CLEEAR Standard
 • EN 45011
 • EPA Climate Leaders Review
 • EPA Part 75
 • The GHG Protocol Corporate Reporting & Accounting Standard
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • PAS 2050
 • VfU (Verein fur Umweltmanagement) Indicators
 • VfU (Verein fur Umweltmanagement) Indicators Standard

Reklama