Bezpieczeństwo Żywności BRC Retail Certyfikacja Szkolenia Auditowanie i certyfikacja BRC Retail BRC Retail Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych) Lepsze wykorzystanie surowców i składników (poprzez ich klasyfikację i wytypowanie produktów do których mogą być użyte)
fssc2000 haccp szkolenia audity wdrożenia przemysł warunki wstępne
norma iso22000 w branży spożywczej

BRC Retail

haccap

BRC Retail issue 1 - standard dla handlu detalicznego żywnosci

BRC Retail jest międzynarodowym standardem zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz (oparty jest na zasadach normy BRC Food) i został opracowany dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym (szczególnie handlu żywnością):

 • łatwo psujących się produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • łatwo psujących się produktów pochodzenia roślinnego;
 • produktów z długim terminem przydatności do spożycia, przeznaczonych do przechowywania w temperaturze pokojowej;
 • składników i dodatków do żywności, z wyłączeniem technicznych i technologicznych środków pomocniczych.
 • .

Standard ten jest zatwierdzony przez GFSI (Global Food Safety Initative) tym samym certyfikacja BRC Retail jest równoważna ze standardami BRC Food czy IFS Food co przynosi szereg wymiernych korzyści tj.:

 • wzrostem zaufania klientów oraz urzędowej kontroli,
 • wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • obniżeniem kosztów działalności,
 • poprawą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • uporządkowaniem działań firmy w działaniach HACCP,
 • redukcją kosztów - wzrost efektywności,
 • ochroną interesów organizacji oraz konsumenta,
 • ciągłym doskonaleniem systemu - rozwojem firmy.

Proponujemy Państwu usługę związaną z wdrożeniem utrzymywaniem i doskonaleniem systemów jakości ISO 22000:2005 (HACCP).

Oferta kierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw, w tym tych które posiadają systemy jakości ISO 9001 lub są w trakcie procesu wdrożenia systemu zarządzania jakością HACCP.

brc retail food iso haccp transport

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy. Pełnomocnik ds. systemów jakości oferuje wsparcie przy:

 1. opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji systemowej;
 2. planowaniu, przeprowadzaniu auditów wewnętrznych;
 3. nadzorowaniu postępu działań korygujących i zapobiegawczych;
 4. określaniu celów i mierników dla procesów;
 5. szkoleń pracowników;

Proponujemy Państwu również dostosowanie systemu certyfikowanego w oparciu o normę BRC Retail. Wycenę kosztów wdrożenia ISO 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Wycenę kosztów ISO 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego Więcej