Haccap.pl
HACCAP

Analiza żywności

badania organoleptyczne audyty sensoryczne kaloryczność

Badania sensoryczne żywności

Głównym wyznacznikiem jakości środka spożywczego lub produktu rolnego jest akceptacja przez konsumentów, która jest często głównym kryterium, czy produkt jest udany, czy nie na rynku.

Marketing sensoryczny jest unikalnym sposobem wyróżniającym produkt od innych ofert rynkowych. Ze względu na specyficzne oddziaływanie Marketing Sensoryczny wywołuje pewne kontrowersje, ponieważ jest często porównywany do podprogowej reklamy. W rzeczywistości, Marketing Sensoryczny jest podprogowym bodźcem. Naukowcy dowiedli, że zapach ma natychmiastowy i atrakcyjne wpływ na zachowanie, skojarzenia i dobre samopoczucie.

Zmysł zapachu jest bezpośrednio połączony z emocjonalnym ośrodkiem mózgu, który jest odpowiedzialny za nasze wspomnienia i uczucia, zarówno na poziomie świadomym i nieświadomym. Zapach wykracza poza nasze racjonalne postrzeganie i wpływa na nasze uczucia i działania. Substancje bioaktywne wpływają bezpośrednio na zdolność do łączenia poprzednio doznanych przyjemnych przeżyć z nowymi sytuacjami i produktów. Zapach jest medium, które wpływa na nasze decyzje instynktowne i tym samym pomaga konsumentowi do podjęcia decyzji o zakupie.

Prowadzimy kompleksowe oceny organoleptyczne żywności:

  • ocena konsumencka;
  • badania wg norm polskich i eu;
  • projektowanie i optymalizacja produktów spożywczych;
  • marketing sensoryczny.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: +48 665-606-846 lub po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Eksperckie badania sensoryczne

Sensoryczne analizy laboratoryjne przeprowadzane są przez wyszkolony zespół. Wyniki ich pracy (profile, mapy sensoryczne produktów) ze względu na wyjątkowo szeroki zakres informacji przydatnych dla technologów wykorzystywane są w:

  1. kontroli jakości
  2. monitorowaniu produktów w czasie (np. w różnych etapach cyklu życia)
  3. opracowywaniu nowych produktów lub modyfikacji istniejących
  4. pracach nad optymalizacją receptur

Wycenę kosztów audytów oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego – więcej na stronie www.badania-organoleptyczne.eu

 

Do podstawowych metod analizy sensorycznej należą:
• Metoda parzysta;
• Metoda trójkątowa;
• Metoda wielokrotnych porównań;
• Metoda kolejności.

Przez pojęcie wrażliwości sensorycznej rozumie się zdolność odbierania bodźców zewnętrznych (jak barwy, kształtu, konsystencji, zapachu, smaku, opakowania) za pomocą zmysłów. Bodziec zewnętrzny, działając na zmysły, wywołuje w nich stan pobudzenia, który przekazywany jest do odpowiedniego ośrodka w korze mózgowej i tam zostaje zamieniony na wrażenia, które wędrują za pomocą układu nerwowego do miejsca zadziałania podniety. Aby bodziec wywołał wrażenie zmysłowe, musi osiągnąć pewien poziom, zwany progiem wrażliwości sensorycznej.

Próg wrażliwości sensorycznej jest to najmniejsze dostrzegalne wrażenie zmysłowe, wywołane bardzo słabym bodźcem. Im niższy jest próg wrażliwości sensorycznej, tym większa jest wrażliwość sensoryczna. Na rzetelność oceny organoleptycznej wywierają wpływ następujące czynniki:
• stan zdrowia badającego i stan psychiczny oraz stopień zmęczenia fizjologicznego,
• warunki otoczenia, oświetlenie, temperatura, czas trwania badań,
• metodologia wykonywania badań,
• wiek badających.

Przy badaniu organoleptycznym może ułatwić, a zarazem podnieść obiektywność i powtarzalność wyników.

Dla uzyskania mierzalnych wyników analizy sensorycznej stosuje się punktową ocenę jakości towarów. Polega ona na wyrażaniu przy ocenie jakości towaru jego cech jakościowych, ocenianych organoleptycznie w punktach, stosownie do przyjętej skali.

Dla porównywania natężenia cech jakościowych stosuje się różne skale punktowe. Ocena sensoryczna nie powinna być wykonywana przez osoby z chorobami oczu, chorobami dróg oddechowych, spożywające alkohol, i palące papierosy.