audit systemu HACCP i ISO 22000 bezpieczeńśtwo żywności weryfikacja plany haccap oraz analiza zagrożeń CCP weryfikacja opinie oznakowania opakowań żywności brc, ifs, food, safety, international, audit, audyt certyfikacja, weryfikacja dokumentacji, procedur i instrukcji hacap
Audyt dostawcy bezpieczeństwa żywności i opakowań
ifs 6, brc global food safety issue 6

Audit dostawcy

audyty dostawców, audity

Audyty dostawców

Audyty dostawców są kluczowym narzędziem stosowanym przez międzynarodowe firmy, koncerny spożywcze. Są one min. weryfikacją realizacji wymagań odbiorców przez jego dostawców lub podwykonawców.

Oferujemy prowadzenie audytów na zgodność z wymaganiami:

 • HACCP w sektorze spożywczym i paszowym;
 • BRC Global Standard for Food Safety;
 • IFS Food standard;
 • GMP+ w sektorze paszowym;
 • Norm ISO 22000 oraz ISO 9001:2015;
 • BRC/IOP Packaging and Packaging Materials;
 • Standardów sieciowych (TFMS, NQMS)
 • Systemów ISCC; REDcert; 2Bsvs; NTA 8080 (biomasa / biopaliwa).

Prowadzimy kompleksowe oceny warunków programów wstępnych PRP (wg ISO 22000) GHP/GMP oraz systemu HACCP (wg. przepisów prawa EU i PL).

Wycenę kosztów auditów dostawców oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Ocena dostawców

W ramach audytu dostawców ocenia się między innymi:

 • przygotowanie zakładu pod kątem infrastruktury, wyposażenia technicznego, zasobów ludzkich, itp.
 • przestrzeganie procedur i instrukcji zawartych w dokumentacji systemu jakości
 • dokumentację technologiczną (instrukcje, analizy, plany kontroli, flow-charty, lay-outy, plany kontroli, itp.)
 • walidację i prace dotyczące produkcji żywności
 • nadzór nad maszynami, oprzyrządowaniami i sprzętem pomiarowo-kontrolnym
 • nadzór nad stanowiskiem i środowiskiem pracy
 • nadzór nad pracownikiem i jego szkoleniem
 • nadzór nad planowaniem produkcji i jej realizacją
 • nadzór nad logistyką, przepływem i magazynowaniem materiałów\
 • nadzór nad wyrobami niezgodnymi i działaniami korygującymi dotyczącymi niezgodności itd.
 • zgodność wymagań systemu bezpieczeństwa żywnosci z wymaganiami klienta
 • nadzór nad dostawcą: zarządzanie reklamacjami, audyty i ocena dostawców.

W wyniku audity dostawca zostaje oceniony w skali 3 stopniowej:

 1. Spełnienie wymagań >90%
 2. Spełnienie wymagań 75% - 90%
 3. Nie spełnienie wymagań <75%

Audity prowadzimy zgodnie z nową nomrą PN-EN ISO 19011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzaniawięcej

 

Audity dostawców prowadzimy w celu

 1. potwierdzenia prawidłowego stosowania systemu;
 2. potwierdzenia stosowania deklarowanych systemów u dostawców / odbiorców;
 3. aktualizacji istniejącej dokumentacji oraz systemu;
 4. dostosowania systemu i dokumentacji do zmian w normach i przepisach prawa;
 5. kontroli wymagań określonych w procedurach / instrukcjach;
 6. nadzoru nad oddziałami firmy.

old site